top of page

למרות הכותרות הקודרות, יהדות אמריקה הולכת וגדלה

למרות הכותרות הקודרות העולות ממחקר "פיו" על יהדות ארצות הברית, שפורסם לא מכבר, או מדו"חות המתפרסמים חדשות לבקרים אודות אנטישמיות, תנועת BDS או יהודים בעלי עמדה שלילית על ישראל, יש סיבות לא מעטות לאופטימיות. זהו המסר העיקרי ששיגר פרופסור לן זקס, ראש המרכז ע"ש כהן ללימודי יהדות מודרנית באוניברסיטת ברנדייס, במצגת שהוצגה ב-13 ביולי 2021 במכון למדיניות העם היהודי (JPPI).


הסיכום נערך על ידי.


Comentarios


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
bottom of page